Website Resmi SMP Negeri 9 Magelang

Direktori Guru

Nama :
Endang Yulli Astuti, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Inggris

Jabatan  :                                          Waka Kesiswaan                              Guru Mapel Bahasa Inggris 

 

Nama :
Kustomo, M.Pd

Pendidikan :
S2 Matematika 

Jabatan  : 
Waka Kurikulum                                Guru Mapel Matematika 

Nama :
Djanu Sary Edy, S.Pd 

Pendidikan :
S1 Bahasa Jawa 

Jabatan  : 
Waka Sarpras                                    Guru Mapel Basa Jawa 

Nama :
Imron Wasokip Fitri, S.Pd 

Pendidikan :
S1 IPS 

Jabatan  : 
Guru Mapel IPS 

Nama :
Sigit Tejo Purnomo, S.Pd 

Pendidikan :
S1 Matematika 

Jabatan  : 
Guru Mapel Matematika 

Nama :
Maria Sri Ta’ati, S.Pd 

Pendidikan :
S1 Matematika 

Jabatan  : 
Guru Mapel Matematika 

Nama :
Muchammad Adib, S.Pd.I

Pendidikan :
S1 Pendidikan Agama Islam 

Jabatan  : 
Guru Mapel Agama Islam 

Nama :
Yanuar Is Hartanto, S.Pd.I

Pendidikan :
S1 Pendidikan Agama Islam 

Jabatan  : 
Guru Mapel Agama Islam

Nama :
Dini Winarti, S.Pd 

Pendidikan :
S1 Bahasa Inggris 

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Inggris 

Nama :
Yusti Anggaryani, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Kewarganegaraan

Jabatan  : 
Guru Mapel Pkn 

Nama :
Rakhmia Firman Ningtyas, S.Pd.I

Pendidikan :
S1 Pend Agama Islam

Jabatan  : 
Guru Mapel Agama Islam 

Nama :
Sri Supriyati, S.Pd

Pendidikan :
S1 Seni Budaya 

Jabatan  : 
Guru Mapel Seni Budaya 

Nama :
Lisa Kusdyawati, S.Pd

Pendidikan :
S1 Seni Budaya

Jabatan  : 
Guru Mapel Seni Budaya 

Nama :
Sandra Vismanti  S.Pd

Pendidikan :
S1 Basa Jawa 

Jabatan  : 
Guru Mapel Basa Jawa 

Nama :
Hafida Eka Septiani , S.Pd

Pendidikan :
S1 Matematika 

Jabatan  : 
Guru Mapel Matematika 

Nama :
Adhi Wahyu Indarto, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Kewarganegaraan

Jabatan  : 
Guru Mapel PKn

Nama :
Tiwi Sukartini , S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan IPA 

Jabatan  : 
Guru mapel IPA 

Nama :
Eko Dewi Sulistiyo N, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan IPS 

Jabatan  : 
Guru Mapel IPS 

Nama :
Erna Ekasari , S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Inggris 

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Inggris            Guru Mapel Informatika

Nama :
Sudarmini, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Indonesia

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Indonesia 

Nama :
Anni Arivati, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Indonesia 

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Indonesia 

Nama :
Eka Andriyanto, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Indonesia

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Indonesia 

Nama :
Adi Indrayanto, S.Pd

Pendidikan :
S1 bahasa Indonesia 

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Indonesia 

Nama :
Siti Munjayanah , S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan IPS 

Jabatan  : 
Guru Mapel IPS 

Nama :
Kanti Widyastuti, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan IPS 

Jabatan  : 
Guru Mapel IPS 

Nama :
Siti Nurjannah , S.Pd

Pendidikan :
S1 Prakarya                                        S1 Teknik Informatika 

Jabatan  : 
Guru Mapel 

Nama :
Widya , S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan IPA 

Jabatan  : 
Guru Mapel IPA 

Nama :
Melati Arifina A , S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan IPA 

Jabatan  : 
Guru Mapel IPA 

Nama :
Arfan Wakhid Rosadi, S.Pd

Pendidikan :
S1 Penjasorkes

Jabatan  : 
Guru Mapel Penjasorkes 

Nama :
Hendrawan Eko N , M.Pd

Pendidikan :
S2 Penjasorkes 

Jabatan  : 
Guru Mapel Penjasorkes 

Nama :
Drs.Tjahjanto Pudji Juwono

Pendidikan :
S1 Bimbingan Konseling 

Jabatan  : 
Guru Mapel BK

Nama :
Dian Rina Harjanti, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bimbingan Konseling 

Jabatan  : 
Guru Mapel BK 

Share this 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email